Niniejsze strony, ze względu na zawarte na nich treści, przeznaczone są wyłącznie dla użytkowników pełnoletnich! Właściciel stron nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia z tytułu ich oglądania przez osoby, które nie ukończyły 18 lat.

Każdy niepełnoletni użytkownik, który wchodzi na te strony, robi to samowolnie, a tym samym łamie powyższy zakaz.

 
Mam powyżej 18 lat,
wchodzę.


Nie mam 18 lat,
rezygnuję.